Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu, ilgili genel şartlar ile işbu özel şartlar çerçevesinde teminat altına alır.
Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

 

Dask

dask

Zorunlu Deprem Sigortası depremle oluşabilecek tüm zararları güvence altına almaktır.

Devamı

Tarsim

Tarsim

Çok emek harcayarak yetiştirdiğiniz ürünlerinizi ve hayvanlarınızı Tarım Sigortaları ile güvence altına alın!

Devamı

İşyeri

İşyeri

İşyeri Sigortaları işyerinizde oluşabilecek her türlü kazaya karşı güvencedir..

Devamı

Konut

İşyeri

Konut Sigortası, evinizi felaketlere, hırsızlığa, elektronik eşyanıza gelecek zarara kadar güvence altına alıyor.

Devamı